Friggebodar & Attefallshus

Vad är det som gäller?

Nu har du möjlighet att bygga en friggebod eller ett attefallshus på din tomt.

Friggeboden får ha en byggyta på max 15 kvm och klassas som mindre komplementsbyggnad dvs förråd etter gäststuga. Friggeboden kräver inte varken bygglov eller startbesked och får placeras i omedelbar närhet till bostadshuset. Höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter. Det måste finnas ett bostadshus på tomten för att få uppföra en friggebod.

Attefallshuset behöver inte heller bygglov men kräver en bygganmälan samt ett startbesked. Den får inredas som bostad med kök och badrum och klassas då som komplementsbostad. I detta fall gäller vissa regler enligt plan & bygglagen som tex tillgänglighet, brandskydd etc. Byggytan får vara max 30 kvm och ha en nockhöjd på 4 meter från mark.

Gemensamt för båda är att du behöver berörda grannars medgivande (skriftligt) om placeringen är närmare tomtgräns än 4,5 meter. Husen får dessutom uppföras på punktprickad mark som i vanliga fall inte får bebyggas.

Hör av er om ni har några frågor!

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert