Vad är en totalentreprenad!

En totalentreprenör är ett företag som tar in och ansvarar för hela byggprojektet. Man har då egna hantverkare i alla kategorier alternativt har underentreprenörer. Fördelen med detta är att allt ansvar ligger på företaget istället för på kunden. Ett stort ansvarsområde som kunden ofta inte tänker på är arbetsmiljön. Vid en totalentreprenad övertar företaget allt arbetsmiljöansvar och sköter upprättande av arbetsmiljöplaner, om detta behövs.

Om man anlitar oss på Västkustens Snickeri & Byggkonsult tar vi ansvar för hela ert bygge. Ni behöver alltså inte tänka på något annat än att göra dom materialval ni önskar. Det roliga med andra ord. Vi är totalentreprenörer vilket innebär att man ni endast behöver ha kontakt med oss. Vi planerar sedan hela arbetet och har våra egna duktiga elektriker, målare, kakelsättare, rörläggare etc. Vi har valt ut dom bästa i sin kategori att jobba med och har samarbetat med dessa firmor under flera år.

Björn Emanuelsson VD.