Vem bär ansvaret under byggtiden?

För oss är ansvarsfrågan mycket viktig. Kunden har oftast inte kunskap om vem som är byggherre när man anlitar ett byggföretag. Om en kund själv anlitar en snickare, elektriker, målare, kakelsättare mfl är kunden själv byggherre och ansvarar då själv för säkerhet, kontroll och arbetsmiljö. Kunden skall då själv göra en arbetsmiljöplan, när detta behövs samt kontrollera att den efterföljs. Det är byggherrens ansvar att kontrollera att dom hantverkare han/hon anlitat använder rätt material, använder rätt skyddsutrustning samt har rätt byggnadsställningar som är godkända etc. Om arbetsmiljöverket kommer ut på en kontroll och det tex står någon på en rullställning över 2 meter utan räcken blir det en bötesbot på ca: 40.000kr direkt på plats. Man har skärpt reglerna kraftigt från och med 2014.

Om man anlitar oss på Västkustens Snickeri & Byggkonsult AB tar vi ansvar för hela bygget. Kunden behöver alltså inte tänka på något annat än att göra dom materialval man önskar. Det roliga med andra ord. Vi är totalentreprenörer vilket innebär att man bara behöver ha 1 kontaktperson. Vi planerar sedan hela arbetet och har våra egna duktiga elektriker, målare, kakelsättare, rörläggare etc. Vi har valt ut dom bästa i sin kategori att jobba med och har samarbetat med dessa firmor under flera år. Vi garanterar ett bra arbete.

Vi har givetvis en bra ansvarsförsäkring hos IF Försäkringar om det trots allt skulle hända något oförutsett.

 

Björn Emanuelsson VD.